www.dvr.az

Zəmanət / Tövsİyyələr / Xəbərdalıqlar


Zamanət / Yeniləmələr

Bizə daxil olan bütün cihazlar istehsalat nasazlığ nəzarətindən keçirilir və bütün funksiyaların işlək olması yoxlanılir.
Yararsız cihazlar satışa buraxılmır.
Cihaz əldə edildikdən sonra problem yaşandıqda, texniki yardım üçün müraciət edə bilərsiniz.

Aşağıda qeyd olunanlar tövsiyyələr və xəbərdalıqlar düzgün yerinə yetirildikdə cihazın səlist işləməsinə zəmanət verilir. Zəmanət müddəti - 6 ay.
(göstərilən müddətdə sizin istəyinizə uyğun olaraq təmənnasız şəkildə sizin cihaz üçün radar bazası yeniləmələri əldə edə bilərsiniz, zəmanət müddəti bitdikdə müştərilərimiz üçün yeniləmələr 10 AZN təşkil edir).
Radarın bazasını yeniləməsi, aktual səviyyədə qalmasında yaxından yardım edən istifadəçilərimiz üçün yeniləmə daima təmənnasızdır.

Günəşin birbaşa təsiri altında qapılar qapalı halda olarkən avtomobilin ön şüşəsində videoqeydiyyatçını və ya naviqatoru çox saxlamayınız!
Unutmayınız ki, cıhazın batareyası yüksək istiliyə qarşı həssasdı o, şişə və yararsız ola bilər.
Həmçinin yüksək qizmadan cıhazın tutacaqları əriya deformasiya uğraya bilər.
Avtomobil hərəkətdə olarkən hava sirkulyasiyası və ya kondisioner işlək olarkən istilik təsirinin cihaza heç bir qorxusu yoxdur.
Avtomobil qızmar günəş altında çox qaldıqda cıhazı günün birbaşa təsiri altından çıxarıb bardaçoka qoymanız tövsiyyə edilir.


www.dvr.az